Produkcja tabliczek znamionowych, opisowych, szyldów, gadżetów firmowych wykonywanych metodą anodowania, grawerowania chemicznego oraz tempodruku. Świadczy usługi takie jak: cięcie laserowe i gięcie blach oraz profili, obróbkę wiórową w pełnych zakresie (toczenie, frezowanie i szlifowanie), spawanie metodą TiG, MiG, MaG oraz tłoczenie małych elementów.
 
PEKMET

Spawanie TIG

Spawanie metodą TIG różni się od motod MIG oraz MAG. Pomimo, iż również jest łukowe w procesie łączenia materiałów nie wykorzystuje elektrody topliwej lecz rozgrzaniu i roztopieniu ulega spawany materiał. Jako jego uzupełnienie stosuje się specjalny drut, pręt lub pałeczkę, które również ulegają roztopieniu w obszarze jarzenia się łuku. Ponieważ podczas tego procesu roztopione metale są wyjątkowo narażone na utlenianie, jako osłonę stosuje się gaz obojętny (podobnie jak w metodzie MIG).