Produkcja tabliczek znamionowych, opisowych, szyldów, gadżetów firmowych wykonywanych metodą anodowania, grawerowania chemicznego oraz tempodruku. Świadczy usługi takie jak: cięcie laserowe i gięcie blach oraz profili, obróbkę wiórową w pełnych zakresie (toczenie, frezowanie i szlifowanie), spawanie metodą TiG, MiG, MaG oraz tłoczenie małych elementów.
 
PEKMET

Spawanie MIG/MAG

Spawanie MIG/MAG zazwyczaj jest wymieniane razem, dlatego wiele osób kojarzy je z jedną i tą samą metodą. W rzeczywistości istnieje spore podobieństwo między nimi, które zwiększa jeszcze możliwość wykorzystania tego samego aparatu spawalniczego. Obie są wykonywane w osłonie gazów, z elektrodą topliwą oraz zaliczają się do technik spawania łukowego.

Podstawową różnicą jest rodzaj wykorzystywanego gazu. W metodzie MIG (Metal Inert Gas) jest to gaz obojętny (zazwyczaj argon, hel lub mieszanina tych gazów). Z kolei w metodzie MAG (Metal Active Gas) stosuje się gaz aktywny, który uczestniczy w procesie spawania. Jest to dwutlenek węgla – samodzielnie lub z domieszką gazu obojętnego.